ORACLE – łączenie z bazą danych z zewnątrz

Languages: enEnglish

Aby zalogować się do bazy z sql-developerem, należy mieć połączenie przez VPN, uruchomić środowisko , następnie odpowiednio wpisać w pola:
Connection Name : „PJWSTK”
Username : numer albumu studenta np. s0000
Password : oracle12
Hostname : db-oracle.pjwstk.edu.pl
Port : 1521
SID : baza

Languages: enEnglish