Łączenie z bazą w mssql

Languages: enEnglish

Do ustawienia połączenia ze szkolną bazą wymagane jest skonfigurowane połączenie VPN (https://bss.pja.edu.pl/vpn-dysk-p-i-z-w-domu/ ) .Pierwszym krokiem jaki musimy wykonać jest ustawienie połączenia VPN z wpisaniem pełnej nazwy domenowej .

Następnie uruchamiamy Management Studio i łączymy się z bazą db-mssql wybierając Windows Authentication

Languages: enEnglish