Konto pracownicze

Nowe konto

Osoby pracujące w PJATK, powinny posiadać konto komputerowe. Jest ono potrzebne do sieci bezprzewodowej, poczty, drukowania i wystawiania ocen studentom.
W celu założenia konta należy ściągnąć wniosek (wersja angielska WniosekAng) i zapisać go na dysku. Następnie należy otworzyć wniosek w programie Adobe Acrobat Reader.

Po otwarciu należy wypełnić wniosek, zapisać go na dysku i wysłać do osoby, która potwierdzi dane z wniosku.

Mogą to być:
– Dziekani, prodziekani
– Kierownicy katedr
– Pracownicy działu kadr

lub osoby wyznaczone przez nich. Po weryfikacji, uprawnione osoby przesyłają wniosek na adres: konto@pja.edu.pl. Informacje dotyczące konta będą przesłane na prywatne konto osoby wnioskującej. Osoba przekazująca wniosek dostanie informacje o założeniu konta.

W szczególnych przypadkach, wniosek można wydrukować i zanieść odpowiedniej osobie do potwierdzenia (podpisu), a potem potwierdzony przekazać do pokoju 208.

Przedłużenie konta

Automatyczne

Przypisanie do zajęć można to sprawdzić logując się do systemu Katedra. Po zalogowaniu należy wybrać w Menu po lewej „Twoje zajęcia”, ustawić właściwy semestr i sprawdzić, czy jakiekolwiek zajęcia pojawiły się na liście. Jeśli zajęcia istnieją, to ważność konta zostanie automatycznie przedłużone do 1 miesiąca po końcu wskazanego semestru.
Aby ten system zadziałał, konieczne jest, aby PESEL był podany w systemie Gakko. Aktualnie uzupełniamy brakujące dane, a wnioski o nowe konto oraz o przedłużenie konta, posiadają miejsce na wpisanie PESELu.

Jeśli nie mamy numeru PESEL, konto nie zostanie przedłużone, nawet jeśli zajęcia są przypisane. W takim przypadku prosimy o kontakt na adres: pomoc@pja.edu.pl z podaniem numeru PESEL.

Papierowe – tylko w przypadku problemów z automatycznym

W przypadku, gdyby jednak okazało się, że z jakiegoś powodu, nie ma Państwa PESELu, lub nie posiadają Państwo wpisanych zajęć na przyszły semestr, prosimy o wypełnienie wniosku o przedłużenie konta. (Chwilowo prosimy wypełnić wniosek o założenie konta)  Należy go ściągnąć i otworzyć w programie Adobe Acrobat Reader.

Po otwarciu należy wypełnić wniosek, zapisać go na dysku i wysłać do osoby, która potwierdzi dane z wniosku.
Mogą to być:
– Dziekani, prodziekani
– Kierownicy katedr
– Pracownicy działu kadr

lub osoby wyznaczone przez nich. Po weryfikacji, uprawnione osoby przesyłają wniosek na adres: konto@pja.edu.pl. Informacje dotyczące konta będą przesłane na prywatne konto osoby wnioskującej. Osoba przekazująca wniosek dostanie informacje o założeniu konta.

W szczególnych przypadkach, wniosek można wydrukować i zanieść odpowiedniej osobie do potwierdzenia (podpisu), a potem potwierdzony przekazać do pokoju 208.