Łączenie się z bazą Oracle używając DataGrip

Languages: enEnglish

Przed konfiguracją programu DataGrip należy upewnić się że jesteśmy podłączeni do sieci szkolnej (wifi eduroam lub vpn, w przypadku vpn na macOS musimy pamiętać o dodaniu tras routingu).

W DataGrip dodajemy nowe połączenie, poprzez „+” a następnie data source. Wybieramy Oracle.

W nowo otwartym oknie zmieniamy Connection type z SID na Service Name poprzez niebieski napis SID.

 

Wypełniamy resztę konfiguracji według poniższych danych:

Host: db-oracle02.pjwstk.edu.pl
User: s******* (numer studenta)
Hasło: oracle12
Service: baza.pjwstk.edu.pl

 

Można przetestować połączenie

 

Film:

Languages: enEnglish