VPN – co zrobić jak nie mogę się połączyć?

Languages: enEnglish

ERROR 720:

Przy błędzie 720 dostajemy komunikat informujący o problemie z nawiązaniem połączenia ze zdalnym komputerem. Rozwiązanie jest dosyć proste:
1. Przechodzimy do menedżera urządzeń, następnie do zakładki karty sieciowe.
2. Odinstalowujemy wszystkie urządzenia WAN Miniport.
3. Następnie na pasku pod widokiem klikamy „Skanuj w poszukiwaniu nowego sprzętu”.

ERROR 812:

Błąd 812 jest związany z politykami na serwerze VPN. Metoda autentykacji na waszym komputerze nie zgadza się z wymaganą metodą autentykacji na serwerze VPN. Problem rozwiązuję się w kilku prostych krokach:
1. Otwieramy CMD.exe jako administrator (prawy klik -> otwórz jako administrator).
2. Wklejamy poniższe polecenie do konsoli:

reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\13 /v TlsVersion /t REG_DWORD /d 0xfc0 

reg add „HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp” /v DefaultSecureProtocols /t REG_DWORD /d 0xaa0 

if %PROCESSOR_ARCHITECTURE% EQU AMD64 reg add „HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp” /v DefaultSecureProtocols /t REG_DWORD /d 0xaa0 

3. Instalujemy update jeśli takowy się pojawi.
4. Restartujemy komputer.
5. Próbujemy się połączyć z VPNem.

WARTO PAMIĘTAĆ:
1. Jeśli korzystamy z innych VPNów typu Nord VPN, należy je wyłączyć gdyż nasz VPN będzie się gryzł z Nordem i nie będzie działać.
2. Jeśli komputer znajduje się np. w domenie firmowej to nie zadziała nam połączenie z VPNem.
3. Jeśli chcemy się połączyć z bazą MSSQL to przy logowaniu do VPNa należy podać pełną nazwę użytkownika czyli s*****@pjwstk.edu.pl / pd****@pjwstk.edu.pl

Languages: enEnglish