VPN dla systemów MacOS

Languages: enEnglish

VPN dla MacOS – dostęp do sieci szkoły z internetu

Uruchomiony jest serwis VPN (Virtual Private Network) dostępny dla studentów jak i pracowników. Pozwala on na dostęp z dowolnego miejsca w internecie do zasobów szkolnych, w taki sposób jakby komputer był podłączony do sieci w PJWSTK.

Konfiguracja w systemie MacOS

Klikamy logo Apple w lewym górnym rogu ekranu
Wybieramy preferencje systemowe
Z nich wybieramy sieć.
W lewym dolnym rogu wybieramy plusik
Z menu Interfejs wybieramy: VPN
Typ VPN: L2TP przez IPSec
Nazwa usługi: dowolna, ale zalecamy nazwę „PJATK” (będzie kompatybilna z naszym pluginem)
Klikamy utwórz.
Adres serwera to: vpn.pjwstk.edu.pl
nazwa konto ta sXXXXX (gdzie XXXXX to numer indeksu)
Klikamy ustawienia uwierzytelniania
W polu Hasło, podajemy swoje hasło
W polu Wspólne hasło wpisujemy: PJATKvpn4Mac
Klikamy OK
Wybieramy opcje Zaawansowane i odznaczamy opcję „Kieruj cały ruch przez połączenie VPN”
Klikamy OK i Zastosuj.

Następnie należy dodać trasy routingu, aby tego dokonać musimy uruchomić terminal (Applications > Utilities > Terminal) i wpisać te dwie komendy:

sudo touch /etc/ppp/ip-up
sudo chmod 755 /etc/ppp/ip-up

Następnie uruchamiamy utworzony plik do edycji, na przykład za pomocą programu vim lub nano:

sudo nano /etc/ppp/ip-up

I wklejamy do niego poniższą zawartość:

#!/bin/sh
counter=`/usr/sbin/scutil --nc list | grep "PJATK" | grep "(Connected)" | wc -w`
if [ $counter -gt 0 ] ; then
/sbin/route add -net 10.0.0.0/8 -interface $1
/sbin/route add -net 172.16.0.0/12 -interface $1
fi

UWAGA, jeśli nazwa waszego połączenia VPN jest inna niż „PJATK”, należy w drugiej linii kodu ją zmienić.

zapisujemy plik (w nano musimy kliknąć ctrl+X, następnie Y a potem enter potwierdzając nazwę pliku).

Mapowanie dysków sieciowych

Najpierw należy otworzyć aplikację Finder oraz z menu Idź wybrać polecenie Połącz z serwerem…. Alternatywnie można skorzystać ze skrótu klawiszowego Command + k.

Potem, w nowo otwartym oknie, w polu Adres serwera trzeba wpisać adres udziału sieciowego i kliknąć przycisk Połącz. Potem wyskoczą okienka autoryzacyjne w których będziemy musieli zalogować się kontami domenowymi. Adresy naszych udziałów sieciowych (oczywiście należy zmienić LOGIN na swój login) to:

Dysk Z: smb://win-zet.pjwstk.edu.pl/Users/LOGIN

Dysk P: smb://win-zet.pjwstk.edu.pl/public

Dysk WWW: smb://www.pjwstk.edu.pl/LOGIN

Languages: enEnglish