VPN dla systemów MacOS

Languages: enEnglish

VPN dla MacOS – dostęp do sieci szkoły z internetu

Uruchomiony jest serwis VPN (Virtual Private Network) dostępny dla studentów jak i pracowników. Pozwala on na dostęp z dowolnego miejsca w internecie do zasobów szkolnych, w taki sposób jakby komputer był podłączony do sieci w PJWSTK.

1a. Konfiguracja w systemie MacOS Ventura 13.0.0 i nowszym

 • Klikamy logo Apple w lewym górnym rogu ekranu.
 • Wybieramy preferencje systemowe, z nich wybieramy sieć.
 • W prawym dolnym rogu naciskamy trzy kropki, naciskamy dodaj konfigurację VPN L2PT przez IPSec
 • Nazwa usługi: musi być ustawiona na PJATK
 • Adres serwera to: vpn.pjwstk.edu.pl
 • Nazwa konta to sXXXXX (gdzie XXXXX to numer indeksu).
 • W polu Hasło wpisujemy swoje hasło do konta studenckiego
 • W polu Wspólne hasło wpisujemy: PJATKvpn4Mac
 • Pole nazwa grupy pozostawiamy puste.
 • Wykonujemy kolejne kroki opisane poniżej w nagłówku „Dodawanie tras routingu”

1b. Konfiguracja w systemie MacOS starszym od Ventura

 • Klikamy logo Apple w lewym górnym rogu ekranu.
 • Wybieramy preferencje systemowe, z nich wybieramy sieć.
 • W lewym dolnym rogu wybieramy plusik.
 • Z menu Interfejs wybieramy: VPN.
 • Typ VPN: L2TP przez IPSec.
 • Nazwa usługi: musi być ustawiona na PJATK
 • Klikamy utwórz.
 • Adres serwera to: vpn.pjwstk.edu.pl
 • Nazwa konta to sXXXXX (gdzie XXXXX to numer indeksu).
 • Klikamy ustawienia uwierzytelniania.
 • W polu Hasło, podajemy swoje hasło.
 • W polu Wspólne hasło wpisujemy: PJATKvpn4Mac
 • Klikamy OK.
 • Wybieramy opcje Zaawansowane i odznaczamy opcję „Kieruj cały ruch przez połączenie VPN”.
 • Klikamy OK i Zastosuj..
 • Wykonujemy kolejne korki opsiane poniżej w nagłówku „Dodawanie tras routingu”

2. Dodawanie tras routnigu,

Aby tego dokonać musimy uruchomić terminal (Applications > Utilities > Terminal) i wpisać te dwie komendy:

sudo touch /etc/ppp/ip-up
sudo chmod 755 /etc/ppp/ip-up

Następnie uruchamiamy utworzony plik do edycji, na przykład za pomocą programu vim lub nano:

sudo nano /etc/ppp/ip-up

I wklejamy do niego poniższą zawartość:

#!/bin/sh
counter=$(/usr/sbin/scutil --nc list | grep "PJATK" | grep "(Connected)" | wc -w)
if [ "$counter" -gt 0 ] ; then
/sbin/route add -net 10.0.0.0/8 -interface "$1"
/sbin/route add -net 172.16.0.0/12 -interface "$1"
fi

UWAGA, jeśli nazwa waszego połączenia VPN jest inna niż „PJATK”, należy w drugiej linii kodu ją zmienić.

zapisujemy plik (w nano musimy kliknąć ctrl+X, następnie Y a potem enter potwierdzając nazwę pliku).

Mapowanie dysków sieciowych

Najpierw należy otworzyć aplikację Finder oraz z menu Idź wybrać polecenie Połącz z serwerem…. Alternatywnie można skorzystać ze skrótu klawiszowego Command + k.

Potem, w nowo otwartym oknie, w polu Adres serwera trzeba wpisać adres udziału sieciowego i kliknąć przycisk Połącz. Potem wyskoczą okienka autoryzacyjne w których będziemy musieli zalogować się kontami domenowymi. Adresy naszych udziałów sieciowych (oczywiście należy zmienić LOGIN na swój login) to:

Dysk Z: smb://win-zet.pjwstk.edu.pl/Users/LOGIN

Dysk P: smb://win-zet.pjwstk.edu.pl/public

Dysk WWW: smb://users.pjwstk.edu.pl/LOGIN

Languages: enEnglish