Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych sfederowanych w projekcie PIONIER.Id

§1

BSS PJATK, we współpracy z Polską Federacją Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id, umożliwia dostęp do zewnętrznych usług sieciowych. Logowanie do tych usług następuje za pośrednictwem portalu SSO.PJWSTK.EDU.PL, przy pomocy konta z domeny PJWSTK.

§2

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania bezpieczeństwa logowania postępując zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpiecznego korzystania systemów informatycznych.

§3

W trakcie logowania do usługi zewnętrznej konieczne jest przekazanie niezbędnej listy danych dotyczących konta użytkownika. Użytkownik korzystając z systemów wyraża zgodę na ich przekazanie. Dane nie zawierają danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

§4
  1. O ile regulamin danej usługi nie stanowi inaczej, użytkownik może korzystać z usługi wyłącznie na swoje potrzeby związane z jego statusem na PJATK, tj. pracy lub studiów na PJATK.
  2. Użytkownik musi przestrzegać ew. dodatkowych ograniczeń opisanych na stronach usług, np. zakazu masowego pobierania danych, ich nieautoryzowanej publikacji itp.
  3. Użytkownikowi nie wolno udostępniać własnego konta innym osobom.
  4. Użytkownikowi nie wolno uruchamiać oprogramowania korzystającego z usługi w jego imieniu.