Procedura zarządzania kontami na potrzeby udziału w Federacji PIONIER.Id

Konto upoważniające do logowania w usługach zewnętrznych jest indywidualnym kontem użytkownika sieci komputerowej PJATK i podlega zasadom zawartym w Regulaminie Użytkowania Sieci Komputerowej PJATK. Konto użytkownika służy uwierzytelnieniu we wszystkich usługach wewnętrznych PJATK i przy dostępie do eduroam

Konto jest zakładane na następujących zasadach:

Zresetowanie hasła jest możliwe tylko w obecności użytkownika lub poprzez portal do samodzielnego resetowania hasła https://haslo.pjwstk.edu.pl