Łączenie się z bazą MSSQL używając DataGrip

Przed konfiguracją programu DataGrip należy upewnić się że jesteśmy podłączeni do sieci szkolnej (wifi eduroam lub vpn, w przypadku vpn na macOS musimy pamiętać o dodaniu tras routingu).

W DataGrip dodajemy nowe połączenie, poprzez „+” a następnie data source. Wybieramy Microsoft SQL Server.

W oknie nazywamy połączenie, a poniżej zmieniamy driver na „Microsoft SQL Server (jTds)”. Może pojawić się informacja na samym dole okna, że należy pobrać nowy sterownik.

Wypełniamy resztę konfiguracji według poniższych danych:

Host: db-mssql.pjwstk.edu.pl
User: login w domenie (bez @pjwstk.edu.pl)
Hasło: hasło do konta w domenie
Database: baza do której chcemy się łączyć, np „2019SBD”

Następnie przechodzimy do karty „Advanced” i ustawiamy wartości

USENTLMV2: true
DOMAIN: PJWSTK

 

Można przetestować połączenie