Tworzenie kursu na platformie MS Teams

Ms Teams to program na którym PJATK prowadzi zdalne zajęcia, zarówno wykłady jak i ćwiczenia. Platforma pozwala na prowadzenie zajęć na żywo: przesyłanie dźwięku, obrazu z kamery, a także udostępnianie ekranu komputera w celu prezentacji. Ponadto platforma ma wbudowane narzędzia do udostępniania plików, pracowania na nich w czasie rzeczywistym w chmurze (zintegrowany pakiet office 365) oraz moduł zadań (assignments) – moduł chętnie wykorzystywany do tworzenia zadań dla studentów: możliwość ustalania terminu oddania oraz wygodny system przeglądania oddanych przez studentów zadań i ich oceniania.

Obsługa programu została szczegółowo wyjaśniona w poniższym filmie:

https://web.microsoftstream.com/video/a431c1cb-a3e5-4d85-998f-06e222385bd1

Do obejrzenia filmu wymagane będzie zalogowanie się za pomocą uczelnianego konta.

Szczególnie zalecamy instalacje programu w wersji klasycznej, zamiast korzystania z wersji przeglądarkowej:

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app