Montowanie dysku zet z domu (Linux)

Należy zainstalować pakiety openssh-client, fuse i sshfs.
Potem wystarczy jako root dodać się do grupy fuse:

usermod -a -G fuse username

Następnie stworzyć katalog do którego będzie podmontowany dysk sieciowy np.

mkdir ~/PJWSTK

i wydać polecenie:

sshfs username@sftp.pjwstk.edu.pl: ~/PJWSTK

podać hasło do domeny i już w katalogu PJWSTK posadamy swój dysk z i public.

Dla ciekawskich polecamy ten artykluł.