Listy dyskusyjne (grupy e-mailowe)

Listy dyskusyjne dostępne na naszym serwerze pocztowym:

Nazwa Grupy Opis Przeciętna ilość członków grupy 
Administracja Wszyscy pracownicy administracyjni PJWSTK ok. 80
Administracja-warszawa Wszyscy pracownicy administracyjni PJWSTK w Warszawie ok. 60
Dydaktyczni
Wszyscy pracownicy dydaktyczni w PJWSTK ok. 600
Dydaktyczni-Warszawa
Wszyscy pracownicy dydaktyczni w PJWSTK w Warszawie ok. 400
Dydaktyczni-Bytom
Wszyscy pracownicy dydaktczni w PJWSTK w Bytomiu ok. 100
Dydaktyczni-Gdansk
Wszyscy pracownicy dydaktczni w PJWSTK w Gdansku ok. 100
Dydaktyczni-jap Pracownicy dydaktyczni katedry Kultury Japonii ok. 10
Dydaktyczni-wzi Pracownicy dydaktyczni Wydziału Zarządzania Informacją ok. 30
Etatowia Pracownicy etatowi administracyjni według informacji z działu kadr w Warszawie ok. 20
Etatowid Pracownicy etatowi dydaktyczni według informacji z działu kadr w Warszawie ok. 70
Kierownicy Kierownicy katedr w PJWSTK w Warszawie 14
Rada_naukowo-dydaktyczna Rada naukowo-dydaktyczna 21
Rada_wydzialu_informatyki Rada wydziału informatyki 40
Samorzad Lista samorządu PJWSTK w Warszawie 7
Samorzad-bytom Samorzad studencki w bytomiu 4
Senat Senat PJWSTK ok. 30
Starostowie
Starostowie grup studenckich zmiennie
Stud Wszyscy studenci w Warszawie ok. 3500
Stud-bytom Wszyscy studenci w Bytomiu ok. 160
Stud-gdansk Wszyscy studenci w Gdańsku ok. 100
Users-bytom Wszyscy studenci i pracownicy wydziału zamiejscowego w Bytomiu ok 250
Users-gdansk Wszyscy studenci i pracownicy wydziału zamiejscowego w Gdańsku ok. 100
Users-warszawa Wszyscy studenci i pracownicy PJWSTK w Warszawie ok. 4000
Wykladowcy-bytom (A) Wykladowcy w Bytomiu ok. 30

Grupy studenckie
Nazwy grup budowane są według klucza

Nr znaku 1 2 3 4 5 6 7
W I s I 2 11 c

 

Dodatkowo znajdują się znaki interpunkcyjne! W związku z czym przykładowy adres grupy to :
WIsI.2-11c@pjwstk.edu.pl
Gdzie:

1. Pierwszy znak, duża litera – lokalizacja studiów:

 • W – Warszawa,
 • G – Gdańsk,
 • B – Bytom.
 1.  Drugi znak, duża litera – kierunek studiów:
 • I – Informatyka,
 • G – Grafika,
 • A – Architektura Wnętrz,
 • Z – Zarządzanie,
 • K – Kulturoznawstwo,
 • – Studium Języków Obcych (interdyscyplinarne)
 1. Trzeci znak, mała litera – tryb studiów:
 • s – stacjonarny,
 • n – niestacjonarny,
 • i – niestacjonarny przez Internet.

4. Czwarty znak – stopień studiów:

 • I – studia pierwszego stopnia,
 • II – studia drugiego stopnia,
 • III – studia trzeciego stopnia,
 • PD – studia podyplomowe
 1.  Piąty znak liczba w systemie arabskim, określa semestr studiów (liczba od 1 do n, gdzie n to liczba semestrów dla danych studiów, określona przez program studiów).
 • 1 – 8 semestr studiów
 • ITN – grupa bez określenia semestru studiów

6. Szósty znak –  liczba arabska określająca numer grupy

7. Ostatnim znakiem w grupie jest litera oznaczająca typ grupy:

 • – wykładowa,
 • c – ćwiczeniowa,

Dodatkowo w przypadku grupy specjalizacyjnej, pomiędzy punktem 5. i 6. pojawi się zapis symbolizujący nazwę specjalizacji (może być więcej niż jeden, gdy zajęcia w danej grupie prowadzone są dla studentów kilku specjalizacji).

Dla grup z językiem wykładowym angielskim cała sekwencja powinna być zakończona skrótem ang.

Inne przykłady grup:

GIsI.2-22c
GIsI.2-21w
WAsI.2-101c
WAsI.7-1c

 

Spis grup zbiorczych:

ArchitekturaWnetrz@pjwstk.edu.pl
Grafika@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne@pjwstk.edu.pl
stacjonarne@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie@pjwstk.edu.pl

 

Spis grup dla Gdańska:


Grafika-1semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-1semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-1semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-2semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-2semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-2semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-3semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-3semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-3semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-4semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-4semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-4semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-5semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-5semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-5semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-6semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-6semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-6semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-7semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-7semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-8semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-8semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-1semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-1semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-2semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-2semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-3semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-3semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-4semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-4semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-5semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-5semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-6semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-6semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-7semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-8semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-ITN-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-ITN-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-ITN-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-ITN-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-ITN-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Grafika-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-1semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-1semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-1semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-2semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-2semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-2semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-3semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-3semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-3semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-4semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-4semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-4semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-5semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-5semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-5semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-6semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-6semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-6semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-7semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-7semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-7semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-8semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-8semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-1semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-1semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-2semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-2semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-3semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-3semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-4semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-4semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-5semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-5semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-6semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-6semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-7semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-7semestr-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-8semestr-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-ITN-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-ITN-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-ITN-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-ITN-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-ITN-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
Informatyka-stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-1semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-2semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-3semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-4semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-5semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-6semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-7semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-8semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-ITN-Gdansk@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-1semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-2semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-3semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-4semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-5semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-6semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-7semestr-Gdansk@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-Gdansk@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-ITN-Gdansk@pjwstk.edu.pl

 

Spis grup dla Warszawy:

ArchitekturaWnetrz-1semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-1semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-1semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-2semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-2semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-2semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-3semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-3semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-3semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-4semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-4semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-4semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-5semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-5semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-5semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-6semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-6semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-6semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-7semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-7semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-7semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-8semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-8semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-I-1semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-I-1semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-I-2semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-I-2semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-I-3semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-I-3semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-I-4semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-I-4semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-I-5semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-I-5semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-I-6semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-I-6semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-I-7semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-I-7semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-I-8semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-I-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
ArchitekturaWnetrz-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-1semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-1semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-1semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-2semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-2semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-2semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-3semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-3semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-3semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-4semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-4semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-4semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-5semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-5semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-5semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-6semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-6semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-6semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-8semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-8semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-1semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-1semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-2semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-2semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-3semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-3semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-4semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-4semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-5semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-5semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-6semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-6semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-8semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-II-1semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-II-1semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-II-2semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-II-2semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-II-3semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-II-3semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-II-4semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-II-4semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-II-5semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-ITN-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-II-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-ITN-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-ITN-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-I-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-PD-1semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-PD-2semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-PD-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Grafika-Warszawa-ang@pjwstk.edu.pl
Informatyka-1semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-1semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-1semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-2semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-2semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-2semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-3semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-3semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-3semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-4semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-4semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-4semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-5semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-5semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-5semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-6semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-6semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-6semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-7semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-7semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-7semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-8semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-8semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-8semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-1semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-1semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-2semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-2semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-3semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-3semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-4semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-4semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-5semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-5semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-6semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-6semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-7semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-7semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-8semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-II-1semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-II-1semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-II-2semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-II-2semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-II-3semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-II-3semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-II-4semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-II-5semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-III-1semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-III-2semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-III-3semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-III-4semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-III-5semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-III-6semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-III-7semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-III-8semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-II-ITN-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-III-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-ITN-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-ITN-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-II-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-ITN-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-ITN-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-ITN-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-I-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-PD-1semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-PD-2semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-PD-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Informatyka-Warszawa-ang@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-1semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-1semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-1semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-2semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-2semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-2semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-3semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-3semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-3semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-4semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-4semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-4semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-5semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-5semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-5semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-6semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-6semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-6semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-I-1semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-I-1semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-I-2semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-I-2semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-I-3semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-I-3semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-I-4semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-I-4semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-I-5semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-I-5semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-I-6semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-I-6semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-I-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Kulturoznawstwo-Warszawa@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-1semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-2semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-3semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-4semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-5semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-6semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-7semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-8semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-ITN-Warszawa@pjwstk.edu.pl
niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-1semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-2semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-3semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-4semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-5semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-6semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-7semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-8semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-ITN-Warszawa@pjwstk.edu.pl
stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-1semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-1semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-1semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-2semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-2semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-2semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-3semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-3semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-3semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-4semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-4semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-4semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-5semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-5semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-5semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-6semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-6semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-6semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-7semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-7semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-7semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-8semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-8semestr-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-1semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-1semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-2semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-2semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-3semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-3semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-4semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-4semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-5semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-5semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-6semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-6semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-7semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-7semestr-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-8semestr-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-ITN-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-ITN-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-ITN-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-ITN-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-ITN-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-I-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-niestacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-stacjonarne-Warszawa@pjwstk.edu.pl
Zarzadzanie-Warszawa@pjwstk.edu.pl

Wiadomości do wiekszości grup są moderowane.
Nie należy się niepokoić, jeśli wysłałeś maila i dostałeś odpowiedź od automatu, z informacją że wiadomość czeka na decyzję moderatora. Na pewno w przeciągu kilku godzin moderator przeczyta Twoją informację i jeśli uzna, że jest to wiadomość przeznaczona do tej grupy, to ją przepuści (o czym nie zostaniesz poinformowany) lub odrzuci (o tym będziesz poinformowany).