Podanie o utworzenie maszyn witualnych

Poniżej znajdują sie wnioski o założenie maszyn wirtualnych na potrzeby projektowe z katedry baz danych oraz pozostałych.

Wniosek o założenie maszyny wirtualnej na potrzeby specjalizacji Bazy Danych PDF LUB DOCX.

Wniosek o założenie maszyny wirtualnej na potrzeby pozostałych specjalizacji PDF LUB DOCX.