Zdalne łączenie do komputerów za pomocą VMWare Horizon

Languages: enEnglish

Uczelnia udostępnia studentom studentom korzystanie z oprogramowania na komputerach uczelniach podczas kwarantanny, poprzez dostęp zdalny dzięki technologii VMWare. Oprócz fizycznych komputerów, z których można korzystać według przypisania do planu zajęć (student korzysta z sali w której ma zajęcia w danej godzinie według przypisania z planu zajęć), są jeszcze laby wirtualne – zaczynają się od VLAB, z nich korzystać można bez ograniczeń.

Pule laboratoriów mogą wyglądać trochę inaczej niż na screenach – zmieniają się dość dynamicznie ze względu na zmieniające się potrzeby zajęć.

Do połączenia należy pobrać i zainstalować oprogramowanie VMWare Horizon Client, z oficjalnej strony VMWare. Sama instalacja nie wymaga żadnej ingerencji, po uruchomieniu instalatora wystarczy kliknąć Zainstaluj.

Po instalacji uruchamiamy program:

Dodajemy nowy serwer:

Wpisujemy swoje dane logowania wraz z domeną:

Po zalogowaniu powinny pojawić się pule sal z ich nazwami:

Opcjonalnie: domyślnie Client łączy się ze zdalnym komputerem używając wszystkich pulpitów, jeśli jednak wolimy użyć tylko jednego monitora, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną pule i w podmenu Display wybrać Fullscreen.

Languages: enEnglish