Zdalne łączenie do komputerów za pomocą VMWare Horizon

Uczelnia udostępnia studentom studentom korzystanie z oprogramowania na komputerach uczelniach podczas kwarantanny, poprzez dostęp zdalny dzięki technologii VMWare. Oprócz fizycznych komputerów, z których można korzystać według przypisania do planu zajęć (student korzysta z sali w której ma zajęcia w danej godzinie według przypisania z planu zajęć), są jeszcze laby wirtualne – zaczynają się od VLAB, z nich korzystać można bez ograniczeń.

Uwaga – użytkownicy systemu MacOS oraz systemów z rodziny Linux łącząc się ze swojego komputera do fizycznych laboratoriów muszą najpierw połączyć się do puli „Mac-users”, ze względu na nieobsługiwanie pewnych protokołów. Po połączeniu do komputera należy w nim ponownie uruchomić horizon client i wtedy połączyć się już do odpowiedniego komputera. Nie dotyczy to VLABów oraz Labów wyższych niż LAB400.

Laby – fizyczne komputery, ich oprogramowanie zależy od przeznaczenia danej sali.
Mac-users – specjalne wirtualki dla użytkowników MacOS – służą jako pomost do łączenia z innymi komputerami
VLAB001-STD – standardowa wirtualka
VLAB004-toonboom – wirtualki z zainstalowanym programem toon boom
VLAB007-adobe – wirtualka z zainstalowanym pełnym pakietem adobe
VLAB009-maya – wirtualka z zainstalowanym programem Autodesk Maya
VLAB010-sketchup – wirtualka z zainstalowanym programem SketchUp

Pule laboratoriów mogą wyglądać trochę inaczej niż na screenach – zmieniają się dość dynamicznie ze względu na zmieniające się potrzeby zajęć.

Do połączenia należy pobrać i zainstalować oprogramowanie VMWare Horizon Client, z oficjalnej strony VMWare. Sama instalacja nie wymaga żadnej ingerencji, po uruchomieniu instalatora wystarczy kliknąć Zainstaluj.

 

Po instalacji uruchamiamy program:

Dodajemy nowy serwer:

Wpisujemy swoje dane logowania wraz z domeną:

Po zalogowaniu powinny pojawić się pule sal z ich nazwami:

Opcjonalnie: domyślnie Client łączy się ze zdalnym komputerem używając wszystkich pulpitów, jeśli jednak wolimy użyć tylko jednego monitora, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną pule i w podmenu Display wybrać Fullscreen.