Własna strona WWW

Languages: enEnglish

Każdy użytkownik domeny PJWSTK, może posiadać swoją stronę www na serwerze szkolnym.

Wystarczy przygotować swoją stronę, zalogować się poprzez SFTP z serwerem sftp.pjwstk.edu.pl (proponujemy program winscp)  i umieścić swoją stronę do katalogu USERANME/www.  (gdzie USERNAME to nazwa użytkownika) Instrukcja tutaj.

Stronę można też umieścić bezpośrednio na dysku z:\ w katalogu public_html. Dotyczy to użytkowników domeny PJWSTK w Warszawie.  Osoby posiadające konta w Bytomiu i Gdańsku, powinni łączyć się przy pomocy sftp. Instrukcja tutaj.

Strona musi rozpoczynać się od pliku index.html lub index.htm lub index.php. Strona będzie dostępna pod adresem: http://www.users.pjwstk.edu.pl/~user , gdzie user jest nazwą użytkownika w domenie PJWSTK.

Przy projektowaniu stron www należy pamiętać o standardach. Po stworzeniu strony proszę sprawdzić, czy jest ona poprawna na stronie: validator. Zaleca się również, aby kodowanie strony było w UTF-8. Pamiętajmy, że wygląd strony strony świadczy o jej autorze.

Nie wolno umieszczać stron komercyjnych, stron o charakterze religijnym, politycznym, szkodliwym, niewłaściwym, niemoralnym i nielegalnym. Nie można umieszczać na stronach reklam komercyjnych, niezwiązanych z PJWSTK. Nie wolno wykorzystywać stron w celach zarobkowych. Nie wolno wykorzystywać serwera, do wysyłania niechcianych wiadomości.
Osobom, które naruszą zasady korzystania z serwera www, zostanie zablokowane konto. Przy kolejnym naruszeniu zasad, zostaną zawiadomione o zdarzeniu władze uczelni.

Languages: enEnglish