Repozytorium Subversion

Languages: enEnglish

Subversion dostępne jest jedynie do zgłoszonych projektów w BSS i potwierdzonych przez prowadzących zajęcia.

Instrukcja korzystania z SVN

Poniżej znajduje się mini instrukcja korzystania z repozytoriów SVN. Punkty od 1. do 6. należy wykonać jednorazowo aby skonfigurować dostęp do SVN. Kolejne punkty należy wykonywać za każdym razem kiedy korzystamy z repozytorium.
Dostęp do repozytoriów jest autoryzowany poprzez login i hasło z domeny PJWSTK (taki sam login jak np. do komputera bądź do poczty)

  1. przed korzystaniem z serwera SVN należy na swoim komputerze zainstalować klienta (np. TortoiseSVN) i uruchomić ponownie komputer.
  2. na dysku lokalnym zakładamy pusty katalog
  3. klikamy prawym przyciskiem na katalogu, wybieramy TortoiseSVN -> Import…
  4. wpisujemy ścieżkę do repozytorium w postaci https://svn.pjwstk.edu.pl/NAZWA-REPOZYTORIUM (nazwę repozytorium należy zmienić na repozytorium do którego chcemy się dostać)
  5. Po zaimportowaniu repozytorium wybieramy SVN Checkout…
  6. Potwierdzamy domyślne dane
  7. W tym momencie mamy pełen dostęp do repozytorium SVN i (w zależności od uprawnień) możemy tworzyć i modyfikować pliki
  8. Za każdym razem po modyfikacji zawartości repozytorium należy wybrać SVN Commit… a przed modyfikacją SVN Update aby pobrać najnowsze wersje plików z repozytorium.

Languages: enEnglish