Prace konserwacyjne 9.10.2017

W dniu 9.10.2017 będą przeprowadzane prace konserwacyjne. W godzinach 21:00 do 23:00 mogą wystąpić przerwy w działaniu niektórych usług.

Z poważaniem

BSS PJATK