cloudlab

Cloudlab Laboratorium Studiów Doktoranckich


 

Zasoby:

oVirt – rozwiązania do wdrażania i zarządzania wirtualizacją

System dostępny wewnątrz sieci PJATK, pod adresem ovirt.pjwstk.edu.pl.
Logowanie za pomocą standardowego loginu i hasła z domeny PJWSTK. Uprawnienia do logowania mają pracownicy Wydziały Informatyki i studenci studiów doktoranckich PJATK

Użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć i uruchamiać maszyny wirtualne, na potrzeby prowadzonych badań.

Podręcznik użytkownika 

kontakt: Tomasz Fornalik tomekf@pjwstk.edu.pl