Automatyczny routing dla VPN na MACOS

Languages: enEnglish

Aby zautomatyzować podłączanie do naszego VPN, można utworzyć odpowiedni skrypt i umieścić go w folderze etc/ppp. Przykład takiego skryptu i jak go utworzyć pokazuję poniżej:

Należy uruchomić terminal i wpisać te dwie komendy:

sudo touch /etc/ppp/ip-up
sudo chmod 755 /etc/ppp/ip-up

Następnie uruchamiamy utworzony plik do edycji, na przykład za pomocą programu vim lub nano:

sudo nano /etc/ppp/ip-up

I wklejamy do niego poniższą zawartość:

#!/bin/sh
counter=`/usr/sbin/scutil --nc list | grep "PJWSTK" | grep "(Connected)" | wc -w`
if [ $counter -gt 0 ] ; then
/sbin/route add -net 10.0.0.0/8 -interface $1
/sbin/route add -net 172.16.0.0/12 -interface $1
fi

zapisujemy plik (w nano musimy kliknąć ctrl+X, następnie Y a potem enter potwierdzając nazwę pliku).

UWAGA, jeśli nazwa waszego połączenia VPN jest inna niż „PJWSTK”, należy w drugiej linii kodu ją zmienić.

Languages: enEnglish