Aliasy pocztowe

Languages: enEnglish

Na stronie http://alias.pjwstk.edu.pl znajduje się serwis, dzięki któremu mogą Państwo ustalać własne aliasy do swoich kont pocztowych.

Aliasy można zmieniać raz na semestr. Gdy będzie to możliwe pokaże się Państwu przy aliasie w menu „Aliasy” przycisk „Zmień”. Po wpisaniu nowej nazwy aliasu czeka on na zaakceptowanie. O akceptacji decydują administratorzy. Jeżeli alias został zaakceptowany jego status zmieni się z „oczekuje” na „zaakceptowany” i w ciągu kilkunastu godzin od zaakceptowania zacznie działać. Jeżeli natomiast alias zostanie odrzucony, zniknie po prostu z listy aliasów. Po odrzuceniu aliasu mają Państwo nadal możliwość jego zmiany. Jeżeli Państwo potrzebują więcej niż aktualnie posiadają aliasów wymagane jest napisanie podania oraz zgłoszenie się do pokoju 208. Aliasy dodatkowe przydzielane są WYŁĄCZNIE w szczególnych przypadkach. Jeżeli dodatkowy alias zostanie przydzielony to procedura akceptacji jest identyczna jak przy zmianie aliasu.
Jeżeli zdecydują się Państwo na usunięcie aliasu, jest to równoznaczne z jego zmianą na pusty. Oznacza to, że miejsce na alias Państwo posiadają, ale jest ono niemożliwe do wykorzystania aż do następnego semestru.

Proszę o rozsądną manipulację własnymi aliasami, ponieważ wszelkie podania o ponowne zmiany lub przywrócenia miejsca aliasu usuniętego przed nowym semestrem będą oprócz szczególnych przypadków spotykać się z jednoznaczną odmową.

Aliasy obraźliwe, nieetyczne, przekleństwa, podszycie pod inną osobę itp. itd. będą odrzucane, a większa ilość prób spowoduje zabranie możliwości posiadania aliasu.

Dodatkowo każdy użytkownik konta pocztowego w domenie pjwstk.edu.pl, posiada również email w domenie pj.edu.pl.

Czyli posiadając np. konto s25987, posiada następujące adresy email: s25987@pjwstk.edu.pl oraz s25987@pj.edu.pl
Dodatkowo może mieć alias mojfajnyalias, wtedy posiada dodatkowo następujące adresy email: mojfajnyalias@pjwstk.edu.pl i mojfajnyalias@pj.edu.pl

Logowanie do konto, zawsze musi następować na główny login (lub e-mail), czyli s25987 lub (s25987@pjwstk.edu.pl)

Languages: enEnglish